Wentylacja

1 czerwca 2011

Prawidłowo działająca wentylacja jest nieodzownym elementem pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Wymiana zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże jest niezbędna do oddychania. Jest to szczególnie ważne w sytuacji narażenia na dodatkowe czynniki, takie jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły, itp.

Oprócz utrzymania czystości w pomieszczeniu ważnym aspektem jest także stabilizacja poziomu wilgotności realizowana za pomocą nawilżacza.

Wszystkie wymienione właściwości realizuje system wentylacji, na który składają się:

  • wentylacja mechaniczna poprzez wymianę powietrza,
  • stabilizacja temperaturowa poprzez grzanie lub chłodzenie na poziomie 21-23 stopni C w pomieszczeniu,
  • stabilizacja wilgotności z wykorzystaniem nawilżaczy lub układów chłodzących na poziomie 50-60% wilgotności względnej,
  • filtracja, oczyszczanie mechaniczne powietrza,
  • rekuperacja, odzysk ciepła lub chłodu.

Służymy Państwu doradztwem popartym długoletnim doświadczeniem w zakresie doboru i montażu odpowiedniego rodzaju urządzeń służących do wentylacji mechanicznych. Posiadamy także narzędzia oraz odpowiednio wyszkoloną kadrę do realizacji powierzonych nam zadań, zachowując przy tym odpowiednią kulturę i wysoką jakość montażu.